1-Bat

TIC - Tecnologies de la Informació i la Comunicació 2017-18

Dimarts 12:00 - 12:55 i dijous 9:50 - 10:45

Miniprogramació del cursGoogle Classroom per fer entregues al professor. Emprar el correu del Ramis.
codi de subscripció: ack2sg

Recomanacions als alumnes:
 • Tenir sempre un pendrive a on gravar la vostre informació. Als ordinadors del centre es podria perdre. 
 • Tenir sempre uns auriculars per si veim quelque video a classe de forma individual.
 • Postura correcta per emprar un ordinador - no esperis a que el profe et cridi l'atenció!


INTRODUCCIÓ AL CURS

1.- Presentació del professor i els alumnes

2.- Primeres experiències amb un ordinador 
 Has de fer un escrit a ma explicant les teves primeres experiències amb un ordinador. A on vas començar a emprar un ordinador? Amb qui? Quin ordinador i Sistema Operatiu empraves? Escriu un full per les dues cares amb els teus records. Explica també quin nivell creus que tens avui en dia i que t'agradaria aprendre d'Informàtica. Objectiu: Donar al professor una idea dels coneixements que teniu a la classe per afrontar lo millor possible aquest curs.

Exemple per part del professor (en Anglès)

 3.- Conceptes d'Informàtica: el professor treu temes i comenta amb els alumnes per veure que tenen o no clar com a base per començar el curs:
 sistema operatiu, Hardware vs Software, protocol , sistema binari / hexadecimal, Ofimàtica: eines d'un paquet, Llicència , Programari lliure vs privatiu, HTML, Java, Diagrama de Fluxe, Pseudocodi, CSS, Java Script, Base de Dades, Blog, Wordpress, Wiki, online / offline, seguretat, Programari per editar imatges, audio, video? Màquina virtual etc.

Per al proper dia: Qué dimonis es IOT?? 
 
LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I L'ORDINADOR

material

Realitza una presentació, explicant les teves respostes

La podeu fer de les següents maneres (de més bàsic a més complexe)

  1. LibreOffice Impress, Presentation de Google Drive, etc.
  2. Eina tipus Prezi, sway (Microsoft), spark (Adobe), etc.
  3. Amb Html5, css3 i javascript. Amb una eina tipus slides.com


 1. Contesta, per a cada paraula del següent llistat, a les següents preguntes:

 • Què vol dir?
 • Quines conseqüències han tingut en la nostra vida/cultura?
 • Posa un exemple d’ús de cada, encara que sigui amb imatges.


  2.- Fes una llista de nous llocs de treball, mínim 20, derivats de l’ús de les noves tecnologies, o dels treballs amb més futur d’aquí a 10, 20, 30 i 40 anys, sigui quin sigui el seu camp i les tendències del futur. Exemples: segons usn, segons kent.ac.
 1. Si voleu treure un 5. Feu la llista.
 2. Si voleu treure un 7,5. Feu la llista I expliqueu per a cada un d’ells en què consisteix i perquè penseu que poden tenir futur.
 3. Si voleu treure un 10. Fer tot l’apartat b i quins canvis produiran a la societat del futur.

Quan acabeu, ho heu de presentar a classe, teniu 10 minuts. 

Criteris de qualificació per a la presentació:
 1. A més, dels indicats en cada pregunta.
 2. Contingut adequat
 3. Correcció en la presentació
 4. Respectar el temps de presentació
 5. Originalitat en les respostes, exemples i conseqüències
 6. Aportació de llocs de feina realistes, originals, en els quals vosaltres pugueu optar, etc.

Exemple d'una molt bona presentació: Steve Jobs presentant el primer iPad.

Articles relacionats:
Alexa, el nou assistent de Amazon
info a Amazon
El professor vos farà una demo a la classe

Exemple d'enchufe control.lable per la veu d'Alexa

Video sobre Amazon Echo dot, que empra Alexa:
Un software 3.0 de Big Data menorquí: Mabrian (abans Social Vane - 12.35 min):
Entrevista amb un emprenedor català: (34 min)
SEGURETAT I PROPIETAT INTEL.LECTUAL

A continuació dos vídeos sobre criptografia i seguretat de la Khan Academy:

  6 min 40 5 min.


Activitat final de trimestre: crear un blog
El blog ha de contenir el vostre nom fàcil de trobar

Instruccions:
- Emprarem Blogger amb una compte de correu particular (no la del Ramis)

- Heu de fer un blog d'un tema del vostre interés.  Es fa de forma individual. 
Pot ser en Castellà, Català o Anglès (+ 1 punt). 

- Ha de contenir material generat per voltros. No val copiar i aferrar material d'altres llocs.
Les fotos poden ser vostres o amb llicència oberta. Per exemple de

Exemples de Blogs:
- destmenorca
http://www.destmenorca.com/

- Peuades damunt s'arena
http://joanamgarau.blogspot.com.es/

- This blog (ICT click)
http://ict-click.blogspot.com.es/

- Qui compta s'erras
http://amendezvidal.blogspot.com.es/

- Erasmus+ Blogs del Ramis:
ramisinternational.blogspot.com
ramisinternacional.blogspot.com

- Blog departament d'informàtica del Ramis
http://informaticaramis.blogspot.com.es/

- Martin Varsavsky
http://english.martinvarsavsky.net/ Videos molt bons en Anglès sobre Informàtica - recomenables
Khan Academy: Internet videos

Xarxs d'ordinadors: material en Anglès
BBC : veure 3 seccions dins de: Networks and communications
Per cada secció, veure teoria, vídeo i preguntes

ARQUITECTURA D'ORDINADORS I XARXES


History of Operating Systems:Fundador d'Ubuntu:


Tasca obligatòria:
Enviar al google Classroom de l’assignatura un document amb totes les respostes i enllaços necessaris.
Muntar un equip, on les peces siguin compatibles, utilitzant els diferents configuradors de les següents empreses:


Per treure un 5, n’heu de fer mínim 2, totalment diferents.

Per treure un 7,5, n’heu de fer mínim 3.

Per treure un 10, n’heu de fer 4 o més.


PROGRAMARI BÀSIC PER LA CREACIÓ DE CONTINGUT DIGITAL
Tasca-1 per classe:
Fer un full de càlcul per passar entre Euros, Dòlars i lliures esterlines
- ha de ser fàcilment modificable: els valors de les divises canvien cada dia
- Fes un full tipus calculadora
- Fes una taula amb els valors més emprats: 1,10,50,100,500,1000, etc.

Tasca-2 per classe:
Diseña una hoja de cálculo para calcular la hora en diferentes zonas horarias.
Puedes hacerlo respecto a la hora en España y poner las siguientes ciudades:

Londres: -1 hora
Nueva York: - 6 horas
Hong Kong: + 7 horas
Sydney: + 9 horas
Moscú: + 2 horas

Nota: ten en cuenta que si, por ejemplo, en España son las ocho de la tarde (20 h), en Sydney
serían las 5 de la mañana y no las 29 h.

Tasca-3: Per na Rebeca (i els que acabin) - fora de temari:

Tasca obligatòria:   (Entrega 23-3-2018 a Google Classroom)
Fer un full de càlcul amb Google Drive per contabilitzar les faltes d'un grup d'alumnes per mesos. Ha d'incloure els totals per alumne i grup, els percentatge de faltes, etc.
Pots afegir totes les funcionalitats que te sembli per tenir millor nota: gràfiques, retrasos, alumne amb més /menys faltes, etc.

Empra la fòrmula =COUNTIF(A1:A10;"F")
Amb COUNTIF pots saber quantes lletres "F" surten al rang de files C1 a A10.

Aquí tens un exemple de com podria quedar:kk

3r Trimestre

Sessió de Mapes amb en Ricard Cots

Creació de pàgines Web
primera part:
Introducció i primers exemples
w3schools.com
  
Vídeo sobre HTML i el protocol per transmetre Webs: HTTP/HTTPS

seconda part: 
Pàgines web amb l'editor Kompozer 
Instal.lar Kompozer a Ubuntu

Per pujar les pàgines web a un servidor empram el protocol FTP. Es pot fer amb un client visual com Filezilla. El podeu instal.lar tant per Windows com per Ubuntu.

Servidor web a on vos podeu registrar: AwardsSpace.com
Servidor web alternatiu: BIZ.NF
Informació de servidors gratis: 10 web servers for free

X10hosting.com  (nou)


Sessió de Mapes amb en Marc RosésTasca obligatòria:
Mostra al professor la teva app instal.lada al mòbil Android. Si tens Iphone i no accés a cap Android, envia al professor al Google Classroom el codi QR i el professor ho verificarà.
Límit dijous 26 de Març.

La línea de index.html, 
        <h1><div id="ubicacioTitol">Mapa</div></h1>

l'has de sustituïr per 
        <h1><div id="ubicacioTitol">Mapa TEU-NOM</div></h1>


OPCIÓ B: (LA BONA!)
La línea de index.html, 
<h1>Mapa Mobile </h1>

l'has de sustituïr per 

 <h1>Mapa TEU-NOM</h1>

PROGRAMACIÓ D'APLICACIONSComments