1-Bat


Aquests darrers dies anem a fer una edició de vídeo amb el Programa Kdenlive. Ho farem amb Ubuntu. Al fitxer .zip que podeu descarregar a continuació teniu un vídeo, fotos i música per editar segons les instruccions del professor.
video de final de curs. TRAVOLTA MENORQUÍ


TIC - Tecnologies de la Informació i la Comunicació 2017-18

Dimarts 12:00 - 12:55 i dijous 9:50 - 10:45

Miniprogramació del cursGoogle Classroom per fer entregues al professor. Emprar el correu del Ramis.
codi de subscripció: ack2sg

Recomanacions als alumnes:
 • Tenir sempre un pendrive a on gravar la vostre informació. Als ordinadors del centre es podria perdre. 
 • Tenir sempre uns auriculars per si veim quelque video a classe de forma individual.
 • Postura correcta per emprar un ordinador - no esperis a que el profe et cridi l'atenció!


INTRODUCCIÓ AL CURS

1.- Presentació del professor i els alumnes

2.- Primeres experiències amb un ordinador 
 Has de fer un escrit a ma explicant les teves primeres experiències amb un ordinador. A on vas començar a emprar un ordinador? Amb qui? Quin ordinador i Sistema Operatiu empraves? Escriu un full per les dues cares amb els teus records. Explica també quin nivell creus que tens avui en dia i que t'agradaria aprendre d'Informàtica. Objectiu: Donar al professor una idea dels coneixements que teniu a la classe per afrontar lo millor possible aquest curs.

Exemple per part del professor (en Anglès)

 3.- Conceptes d'Informàtica: el professor treu temes i comenta amb els alumnes per veure que tenen o no clar com a base per començar el curs:
 sistema operatiu, Hardware vs Software, protocol , sistema binari / hexadecimal, Ofimàtica: eines d'un paquet, Llicència , Programari lliure vs privatiu, HTML, Java, Diagrama de Fluxe, Pseudocodi, CSS, Java Script, Base de Dades, Blog, Wordpress, Wiki, online / offline, seguretat, Programari per editar imatges, audio, video? Màquina virtual etc.

Per al proper dia: Qué dimonis es IOT?? 
 
LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I L'ORDINADOR

material

Realitza una presentació, explicant les teves respostes

La podeu fer de les següents maneres (de més bàsic a més complexe)

  1. LibreOffice Impress, Presentation de Google Drive, etc.
  2. Eina tipus Prezi, sway (Microsoft), spark (Adobe), etc.
  3. Amb Html5, css3 i javascript. Amb una eina tipus slides.com


 1. Contesta, per a cada paraula del següent llistat, a les següents preguntes:

 • Què vol dir?
 • Quines conseqüències han tingut en la nostra vida/cultura?
 • Posa un exemple d’ús de cada, encara que sigui amb imatges.


  2.- Fes una llista de nous llocs de treball, mínim 20, derivats de l’ús de les noves tecnologies, o dels treballs amb més futur d’aquí a 10, 20, 30 i 40 anys, sigui quin sigui el seu camp i les tendències del futur. Exemples: segons usn, segons kent.ac.
 1. Si voleu treure un 5. Feu la llista.
 2. Si voleu treure un 7,5. Feu la llista I expliqueu per a cada un d’ells en què consisteix i perquè penseu que poden tenir futur.
 3. Si voleu treure un 10. Fer tot l’apartat b i quins canvis produiran a la societat del futur.

Quan acabeu, ho heu de presentar a classe, teniu 10 minuts. 

Criteris de qualificació per a la presentació:
 1. A més, dels indicats en cada pregunta.
 2. Contingut adequat
 3. Correcció en la presentació
 4. Respectar el temps de presentació
 5. Originalitat en les respostes, exemples i conseqüències
 6. Aportació de llocs de feina realistes, originals, en els quals vosaltres pugueu optar, etc.

Exemple d'una molt bona presentació: Steve Jobs presentant el primer iPad.

Articles relacionats:
Alexa, el nou assistent de Amazon
info a Amazon
El professor vos farà una demo a la classe

Exemple d'enchufe control.lable per la veu d'Alexa

Video sobre Amazon Echo dot, que empra Alexa:
Un software 3.0 de Big Data menorquí: Mabrian (abans Social Vane - 12.35 min):
Entrevista amb un emprenedor català: (34 min)
SEGURETAT I PROPIETAT INTEL.LECTUAL

A continuació dos vídeos sobre criptografia i seguretat de la Khan Academy:

  6 min 40 5 min.


Activitat final de trimestre: crear un blog
El blog ha de contenir el vostre nom fàcil de trobar

Instruccions:
- Emprarem Blogger amb una compte de correu particular (no la del Ramis)

- Heu de fer un blog d'un tema del vostre interés.  Es fa de forma individual. 
Pot ser en Castellà, Català o Anglès (+ 1 punt). 

- Ha de contenir material generat per voltros. No val copiar i aferrar material d'altres llocs.
Les fotos poden ser vostres o amb llicència oberta. Per exemple de

Exemples de Blogs:
- destmenorca
http://www.destmenorca.com/

- Peuades damunt s'arena
http://joanamgarau.blogspot.com.es/

- This blog (ICT click)
http://ict-click.blogspot.com.es/

- Qui compta s'erras
http://amendezvidal.blogspot.com.es/

- Erasmus+ Blogs del Ramis:
ramisinternational.blogspot.com
ramisinternacional.blogspot.com

- Blog departament d'informàtica del Ramis
http://informaticaramis.blogspot.com.es/

- Martin Varsavsky
http://english.martinvarsavsky.net/ Videos molt bons en Anglès sobre Informàtica - recomenables
Khan Academy: Internet videos

Xarxs d'ordinadors: material en Anglès
BBC : veure 3 seccions dins de: Networks and communications
Per cada secció, veure teoria, vídeo i preguntes

ARQUITECTURA D'ORDINADORS I XARXES


History of Operating Systems:Fundador d'Ubuntu:


Tasca obligatòria:
Enviar al google Classroom de l’assignatura un document amb totes les respostes i enllaços necessaris.
Muntar un equip, on les peces siguin compatibles, utilitzant els diferents configuradors de les següents empreses:


Per treure un 5, n’heu de fer mínim 2, totalment diferents.

Per treure un 7,5, n’heu de fer mínim 3.

Per treure un 10, n’heu de fer 4 o més.


PROGRAMARI BÀSIC PER LA CREACIÓ DE CONTINGUT DIGITAL
Tasca-1 per classe:
Fer un full de càlcul per passar entre Euros, Dòlars i lliures esterlines
- ha de ser fàcilment modificable: els valors de les divises canvien cada dia
- Fes un full tipus calculadora
- Fes una taula amb els valors més emprats: 1,10,50,100,500,1000, etc.

Tasca-2 per classe:
Diseña una hoja de cálculo para calcular la hora en diferentes zonas horarias.
Puedes hacerlo respecto a la hora en España y poner las siguientes ciudades:

Londres: -1 hora
Nueva York: - 6 horas
Hong Kong: + 7 horas
Sydney: + 9 horas
Moscú: + 2 horas

Nota: ten en cuenta que si, por ejemplo, en España son las ocho de la tarde (20 h), en Sydney
serían las 5 de la mañana y no las 29 h.

Tasca-3: Per na Rebeca (i els que acabin) - fora de temari:

Tasca obligatòria:   (Entrega 23-3-2018 a Google Classroom)
Fer un full de càlcul amb Google Drive per contabilitzar les faltes d'un grup d'alumnes per mesos. Ha d'incloure els totals per alumne i grup, els percentatge de faltes, etc.
Pots afegir totes les funcionalitats que te sembli per tenir millor nota: gràfiques, retrasos, alumne amb més /menys faltes, etc.

Empra la fòrmula =COUNTIF(A1:A10;"F")
Amb COUNTIF pots saber quantes lletres "F" surten al rang de files C1 a A10.

Aquí tens un exemple de com podria quedar:3r Trimestre

Sessió de Mapes amb en Ricard Cots

Creació de pàgines Web
primera part:
Introducció i primers exemples
w3schools.com
  
Vídeo sobre HTML i el protocol per transmetre Webs: HTTP/HTTPS

seconda part: 
Pàgines web amb l'editor Kompozer 
Instal.lar Kompozer a Ubuntu

Per pujar les pàgines web a un servidor empram el protocol FTP. Es pot fer amb un client visual com Filezilla. El podeu instal.lar tant per Windows com per Ubuntu.

Servidor web a on vos podeu registrar: AwardsSpace.com
Servidor web alternatiu: BIZ.NF
Informació de servidors gratis: 10 web servers for free

X10hosting.com  (nou)


Sessió de Mapes amb en Marc RosésTasca obligatòria:
Mostra al professor la teva app instal.lada al mòbil Android. Si tens Iphone i no accés a cap Android, envia al professor al Google Classroom el codi QR i el professor ho verificarà.
Límit dijous 26 de Març.


OPCIÓ B: (LA BONA!)
La línea de index.html, 
<h1>Mapa Mobile </h1>

l'has de sustituïr per 

 <h1>Mapa TEU-NOM</h1>Nota: A Windows, per defecte no es veu l'extensió d'un fitxer, però la icona que es veu es indicativa del seu tipus. Es recomana mostar sempre l'extensió. Per mostar la extensió anar a: 
"panel de control" -  "opcions de carpeta" - ver 
desmarcar la opció "ocultar les extensions d'arxiu per tipus d'arxiu coneguts".Creació de Webs amb Kompozer
video de la classe

Has de fer els primers exercicis tú mateix, creant els fitxers .html i/o JavaScript
Pots copiar i ferrar el codi, però has d'intentar entendre lo que fa o demanar al professor
Fer fins l'exemple de la bombeta.

kk

Veure a on pot anar el codi JavaScript

Especial atenció al final, quan mostra que pot anar a diferents fitxers, com es va fer a l'aplicació de mòbils.Mira aquesta pàgina i fes desprès els Exercicis (inclou correcció)


Exemple
càlcul de l'index de masa corporal: explicació

descarrega i executa al teu navegador
Servidor Web Gratuït per pujar les vostres webs:

Per pujar les pàgines web a un servidor empram el protocol FTP. Es pot fer amb un client visual com Filezilla. El 
podeu instal.lar tant per Windows com per Ubuntu.

Servidors web a on vos podeu registrar: 


Pas per pas: (millor fer-ho sense mirar, apendreu més a cercar-vos la vida, però aquí ho teniu per si un cas...)
1.- Entrar a X10Hosting i vos registrau clicant a Create my account
2.- Allà on diu "mycooldomain", triau el nom de la vostre web. Pensau bé quin agafau abans de seguir. Si el nom està agafat no vos deixarà. La meva es  markianet.x10host.com 
3.- Donau el vostre correu (el del Ramis caduca, el personal si la voleu mantenir en el temps)
4.- Triau una bona contrasenya, obriu "view terms of service", confirmau i "Submit"
5.-  Rebreu un correu amb les dades de la vostre compte
6.- Tornau a X10Hosting  i entrau (sign in), vos demana el nom. Anau al correu i entrau des de l'enllaç que trobareu al correu de confirmació. Desprès vos arriba un correu amb la vostre informació que heu de tenir disponible.
7.- Anar a Quick FTP i vos dona aquesta informació:
Username: VOSTRE USUARI
Your Domain: markianet.x10host.com (PER VEURE LA VOSTRE WEB ACABADA)
Connect your FTP client with this information.
Upload files into: public_html (pujar fitxers aquí)
Server: xo3.x10hosting.com (Port 21)
Username: VOSTRE USUARI
Password: VOSTRE CONTRASENYA

Entrau a Filezilla i connectau amb el nou servidor: 


Ojo: al camp "host" heu de possar lo que vos doni al vostre usuari. Pot canviar i a l'exemple es el que tenc jo. Son tots molt similars.

Ara, podeu arrosegar fitxers i carpetes de l'esquerre (local) a la dreta (servidor remot), sempre dins la carpeta public_html. No pujeu carpeta principal web, només fitxers i subcarpetes per imatges. Un fitxer ha de ser index.html.

Aquí teniu un manual ràpid de Filezilla (es d'un altre servidor)

Aquí teniu la URL de la meva web de prova: http://markianet.x10host.com/
Si anau a la pàgina de Batxillerat, teniu a baix un formulari que amb JavaScript vos recomana els estudis a fer.

Provau amb la web del professor com pujar al servidor. Aquí teniu el codi:
web de mostra (descomprimiu abans de pujar)

Penjau les vostres ulrs al GoogleClassroom quan fetes.
PROGRAMACIÓ D'APLICACIONSComments